Afdeling

De werkgroep Kunst, Cultuur en Media is in de eerste plaats een adviesorgaan voor GroenLinks. De werkgroepleden, professionals uit de culturele sector, buigen zich over verschillende vragen en dilemma's.

Hoe stimuleren we de Nederlandse cultuursector? Welke functie heeft kunst in de samenleving? Moet kunst wel een functie hebben in de samenleving? Hoe garanderen we continuïteit in de Nederlandse filmindustrie? Wat heeft de amateurkunst nodig? Is het publieke omroepbestel nog wel van deze tijd? Hebben de kranten recht op steun van de overheid? Wat gebeurt er op cultuurgebied op internet?

Op deze en andere vragen probeert de Landelijke werkgroep Kunst, Cultuur en Media een antwoord te vinden. De werkgroep ondersteunt de partij bij het realiseren van het kunst- en cultuurbeleid.

Mail: kunstencultuur@groenlinks.nl

Twitter: @GroenLinksKCM
Facebook: GroenLinksKCM