Een bloeiend kunstklimaat draagt bij aan een creatieve en beschaafde samenleving. Daarom is kunst voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting of afhankelijk van economische ontwikkelingen. GroenLinks wil het culturele aanbod in gemeentes versterken en ervoor zorg dragen dat zoveel mogelijk mensen daaraan deelnemen.

De werkgroep Kunst en Cultuur presenteert een heldere visie op het kunstbeleid van de gemeentes. Lees het hele artikel in 'Publicaties'.