Tijdens de inspiratiesessie kwamen drie hoofdthema's aan bod:

Cultuureducatie
Sociaal Domein
Fair Practice Code

Met experts en lokale programmacommissies is geprobeerd zo concreet mogelijke ideeen aan te dragen voor de verkiezingsprogramma's voor 2022. De uitgebreide handout is hier terug te vinden. 
Mocht je meer willen weten, mail dan naar kunstencultuur@groenlinks.nl