Mariko Peters werpt zich samen met de cultuurwethouders van GroenLinks en de werkgroep Kunst, Cultuur en Media op als voorvechter van kunst in minder riante tijden. Kunst is immers geen leuk extraatje dat alleen van pas komt als het economisch goed gaat.

Veel partijen roepen in verkiezingstijd dat er bezuinigd kan worden op de 'subsidieslurper' kunst. Mariko Peters, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, de werkgroep Kunst, Cultuur en Media en vele anderen zijn een andere mening toegedaan. Zonder kunst geen bezieling, laat staan vooruitang. Kijk onder 'Publicaties' voor het artikel.