De werkgroep Kunst, Cultuur en Media heeft zich over het auteursrecht gebogen. Dat moet ingrijpend worden aangepast. De werkgroep doet hier voor suggesties. Deze nota is tevens een aanzet voor het debat over auteursrecht in de Tweede Kamer in maart 2010.

Het huidige auteursrecht, zowel op Nederlands, als op Europees niveau, moet ingrijpend worden veranderd. Recentelijk heeft de strenge aanpak van illegale downloaders van beschermd materiaal in Frankrijk de discussie over auteursrechten op scherp gezet. Ook andere internationale en nationale voorvallen, zoals de Indiase Harry Potter praalwagen die werd verboden door Warner Brothers en de commotie rond het verbieden van het embedden van YouTube filmpjes in Nederland laten zien dat een integrale herziening van de positie en ontwikkeling van het auteursrecht absoluut noodzakelijk is. GroenLinks geeft in deze nota een voorstel voor deze revisie, in reactie op het recent gepubliceerde onderzoek van de parlementaire werkgroep auteursrecht en het kabinetsstandpunt dat hierop gebaseerd is*. Deze nota is tevens een aanzet voor het debat over auteursrecht in de Tweede Kamer in maart 2010.

Klik voor de rest van de nota rechts in het menu op 'Publicaties'.