Het auteursrecht is niet meer van deze tijd. De werkgroep Kunst, Cultuur en Media van GroenLinks wil de discussie op gang brengen en onderzoek laten doen naar alternatieven.

De werkgroep Kunst, Cultuur en Media van GroenLinks zit niet stil. Na een vruchtbare vergadering in gezelschap van enkele leden van de werkgroep ICT en Tweede Kamerfractiemedewerker Niels van den Berge heeft de werkgroep besloten een nota op te stellen over het auteursrecht. Met deze nota willen we de partij zowel op landelijk als op Europees niveau wijzen op de problematiek rondom het auteursrecht. Momenteel dient het voornamelijk als investeringsbescherming voor grote mediaconglomeraties. In het digitale tijdperk is het auteursrecht nauwelijks houdbaar. Alleen al de helft van de Nederlanders downloadt illegaal muziek, films en software.

Als werkgroep willen wij dat GroenLinks het debat over het auteursrecht èn de macht van de culturele conglomeraten aangaat. Wij zouden graag zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om een alternatief voor het auteursrecht te vinden. Wellicht is het veel functioneler om het auteursrecht helemaal aan te schaffen en de macht van de culturele conglomeraten te breken door middel van het mededingingsrecht? Of misschien zijn kunstenaars en consumenten het meest gebaat bij een vorm van auteursrecht die is geïnspireerd open source software, waarbij culturele producten door anderen mogen worden bewerkt, mits ze naar de oorspronkelijke maker refereren. Deze en andere mogelijkheden moeten worden onderzocht. Binnenkort kunnen de Tweede Kamerfractie en de EUfractie van GroenLinks een nota over dit onderwerp verwachten.