Nieuws

Aanvulling romprogramma toegevoegd in 'Publicaties'

Een bloeiend kunstklimaat draagt bij aan een creatieve en beschaafde samenleving. Daarom is kunst voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting of afhankelijk van economische ontwikkelingen. GroenLinks wil het culturele aanbod in gemeentes versterken en ervoor zorg dragen dat zoveel mogelijk mensen daaraan deelnemen.

Lees verder

Pagina's